Tesis Yönetim ve
Danışmanlık

 

Hizmetlerimiz

Tesis Yönetimi
Bina Tesis Yönetimi
Temel Faaliyet Alanları
Teknik Bakım
Enerji Yönetimi ve Temini
Eskpres Temizlik Hizmetleri
Destek Hizmetler
Peyzaj
Güvenlik
 
 Hizmetlerimiz

TESİS YÖNETİMİNİN AMACI NEDİR

 
Tesis Yönetiminin Amacı: Yönetilen binalarda çalışanların tatminini artırmak, tesis maliyetlerini azaltma, yaşam kalitesini yükseltme ve çevresel konularda önemli bir anahtar olmasıdır.


Tesis yönetimi konusunun gündeme gelmesini iş yaşamında ortaya çıkan bazı gelişmeler tetiklemiştir. Günümüzde işletmelerde yaygın olarak kullanılan modern yaklaşımlar, yeni yönetim teknikleri ve hızla gelişen teknoloji, üretimde olduğu gibi hizmet sektöründe de oldukça büyük değişikliklere neden olmuştur. Küreselleşmenin getirdiği büyük rekabet en karlı işletmeleri bile daha verimli, etkin, esnek, hızlı ve kaliteli üretime zorlamaktadır. Bu koşullar altında her türlü sorununu çözülmüş olan şirketler bile, gelecekte karşılaşa bilecek sorunlara çözüm geliştirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar işletmeleri tesis yönetimi uygulamalarına doğru yönlendirmekte ve bu konu gün geçtikçe daha yaygın uygulama alanı bulmaktadır. Her alanda olduğu gibi bilgisayarların tesis yönetiminde kullanımı sonucunda geliştirilen bilgisayar destekli tesis yönetimi CAFM (Bilgisayar Destekli Bina Yönetimi) Sistemleri geleceğin vazgeçilmez yönetim araçlarından biri olduğu şimdiden kanıtlanmıştır. Akıllı binalarda yerleşik şirket ve organizasyonlarda tesis yönetim teknikleri giderek önemini artıran bir rol oynamaktadır.