Tesis Yönetim ve
Danışmanlık

 

Hizmetlerimiz

Tesis Yönetimi
Bina Tesis Yönetimi
Temel Faaliyet Alanları
Teknik Bakım
 
Lojistik
Üretim Destek
 
Enerji Yönetimi ve Temini
Eskpres Temizlik Hizmetleri
Destek Hizmetler
Peyzaj
Güvenlik
 
 Hizmetlerimiz  >  Teknik Bakım
LOJİSTİK

Tedarik Zinciri Yönetimi Konseyi’nin tanımına göre lojistik, “müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkin ve verimli bir şekilde akış ve depolanmasının sağlanması, kontrol altına alınması ve planlanması sürecidir”. Başka bir ifade ile lojistik “personel ve malzemenin tedarik edilmesi, iyileştirilmesi, idamesinin sağlanması ve yeniden yerleştirilmesi” faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.